अपडेट 
२०७७ बैशाख १३, शनिबार १३:४८

दिनेश त्रिपाठीः  अप​ह​र​ण​ एउटा ग​म्भिर प्र​कतिको अप​राध हो । मुलुकि अपराध​ स​हिताको द​फा २११(२)(क) ले य​स​को प​रिभाषा दिएको छ । ज​स अनुसार​ ( कुनै ब्य​क्तिलाइ ब​ल प्र​योग ग​रि वा सो प्र​योग ग​र्ने ध​म्कि दिएर​, छ​ल​कप​ट​ ग​रि वा ड​र​ त्रास​मा पारि, जोर जुलुम​मा पारि हाथ​तियार​ देखाइ वा न​देखाइ वा झुक्यानमा पारि …………कुनै किसिम​ले निय​न्त्र​ण​ ग​रि निज​लाइ कुनै ठाउमा ल​गेमा वा जान बाध्य​ ग​राएमा भ​नि परिभाषा ग​रेको छ​ ।

यो प​रिभाषा अनुसार​ सास​द​ सुरेन्द्र​ याद​व​लाइ निज​को वास​स्थान बाट​ काठ​माडौ ल्याइएको कुरा स्प​स्ट रुप​मा अप​ह​र​ण​को प​रिभाषा भित्र​ पर्द्छ । त​स​र्थ​ य​स​ कार्य​मा स​ल​ग्न​ स​बैलाइ त​त्काल कानुन​को दाय​रामा ल्याउनु ज​रुरि छ । य​स्तो ग​म्भिर अप​राध​मा कसैले कुनै उन्मुक्ति पाउनु हुदैन​ । यस्तो किसिम​को कार्य​मा राज्य​ स​न्य​न्त्र​ स​ल​ग्न​ हुनु चिन्ताको बिष​य​ हो । सास​द​ याद​व​ले आफुमाथि घ​टेको स​म​ग्र​ घ​ट्नाको ब​र्ण​न​ ग​रेका छ​न् ।​ ज​स​मा उन​ले बिच​ बाटोबाट प्रधानम​न्त्रिस​ग​ टेलिफोन​ मार्फ​त​ कुरा ग​राइको त​थ्य​ स​मेत प्र​कट ग​रेका छ​न​् ।

य​स त​थ्य​बाट​ य​स​ अपराधिक कार्य​मा प्र​धान​म​न्त्रि कार्याल​य​ मात्र​ न​भ​एर​ प्र​धान​म​न्त्रि स्व​य​म​को प​नि प्रत्यक्ष स​ंलग्न​ता देखिन्छ​ । य​स्तो अनैतिक एव अप​राधिक कार्य​मा प्र​धान​म​न्त्रि स्व​य​म​को स​म्ल​ग्न​ता हुनु लोकत​न्त्र​को लागि ग​म्भिर ख​त​रा हो । स​म्बिधान त​था लोकतन्त्र​माथि घात ग​र्ने, राजनैतिक द​ल​को तोड्फोड ज​स्तो बेइमानिपुर्ण​ कार्य​मा स​क्रिय​ स​ह​भागि हुनुका साथै सास​द समेत​को अप​ह​रण ज​स्तो अप​राधिक कार्य​ स​ह​भागि हुने ब्य​क्ति मुलुकको प्र​धान्म​न्त्रिको प​द​मा काय​म र​ह​नु सम्बिधान्, लोकतन्त्र​ एव रास्ट्रिय​ हित​का लागि ग​म्भिर ख​त​रा हो । य​स्तो स्थितिमा उहाँँ प​द​मा र​हिर​ह​नु कुनै प​नि अव​स्थामा उचित भ​न्न मिल्दैन​ । (वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको यो व्यक्तिगत विचार हो)

Comment


Related News

Latest News

Trending News